Olle Hamngren

Born 1960, lives and works in Stockholm, Sweden.

Educated at Royal college of art Stockholm 1980-85 (Konsthögskolan Stockholm).

Atelier 17 Paris 1985-86.

Represented:

Moderna Museet Stockholm

Nationalmuseum Stockholm

National Gallery of Ireland

Göteborgs konstmuseum

Gripsholmsslotts porträttsamlingar

Nordiska museet

Livrustkammaren

Uppsala universitets samlingar

Eksjö museum

Statens konstråd

Sveriges allmänna konstförening

Kommuner och landsting